Вид в сторону Хойто-Оки. Справа на скале -- Саша Тонис.
PREV UP NEXT
Вид в сторону Хойто-Оки. Справа на скале -- Саша Тонис.
Вид в сторону Хойто-Оки. Справа на скале -- Саша Тонис.